Materiały

Zbiór materiałów dla doradców zawodowych do pobrania – ciągle dochodzą nowe! Jak chcesz się podzielić wartościową publikacją, skontaktuj się ze mną.

Jak zainteresować niezainteresowanych, czyli o pracy z młodzieżą (Anna Gil, pdf)

1. Modele aktywizacji osób bezrobotnych

2. Zrozumieć seniora – kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji osób w wieku 50+

3. MTBI