Szkolenie: Narzędzia pracy doradcy zawodowego inspirowane metodą „Spadochron”

Zapraszamy na szkolenie pt. Narzędzia pracy doradcy zawodowego inspirowane metodą „Spadochron”

kurs-spadochron-trening-szkolenie-doradcy-zawodowego-warszawaJeśli poszukujesz metod, narzędzi i ćwiczeń by skuteczniej pomagać swojemu Klientowi w:
• wytyczaniu nowej drogi rozwoju zawodowego
• rozpoznaniu jego zasobów czyli w określaniu talentów i kompetencji w różnorodnych obszarach funkcjonowania (relacje międzyludzkie, wiedza, umiejętności, postawa
• opisaniu wartości i celów, które chciałby realizować
• stworzeniu autodiagnozy, która będzie mapą przy poszukiwaniu pracy

to szkolenie inspirowane metodą „Spadochron” jest dla Ciebie!

Podczas szkolenia

poznasz narzędzia, które wykorzystasz do pracy z Klientem w zakresie:
– budowania ścieżki kariery
– oswojeniu obaw i pomocy w zniesieniu istniejących przeszkód
– wytyczenia planu działania i pobudzania motywacji
– wsparcia w bezpiecznym „lądowaniu” w nowym miejscu pracy

Wykorzystamy takie metody ćwiczeń jak: zeszyt ćwiczeń w formie papierowej, przy wykorzystaniu działań aktywizujących: autoanaliza, ćwiczenia projekcyjne, dyskusje w małych grupach, udzielanie informacji zwrotnej, miniwykłady

Dodatkowo – BONUSY!!!

Narzędzia Naviguide.net*
• międzynarodowa baza metod i technik wspomagających pracę doradcy zawodowego, zawiera ponad 400 metod dotyczących grupowego doradztwa zawodowego;
• metoda pracy: baza ćwiczeń wraz z instrukcją dostępna w Internecie, przy wykorzystaniu działań aktywizujących: burza mózgów, odgrywanie ról, symulacja, prezentacja, wywiady, praca indywidualna i grupowa;

Narzędzia NCA*
• narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczno-informacyjnych wspierające proces diagnozy kompetencji, predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych osób dorosłych,
• metoda pracy: testy diagnozujące poziom edukacyjny, testy kompetencji zawodowych i zainteresowań oraz wywiad indywidualny,
Narzędzie opracowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Dla kogo?
doradcy zawodowi, coachowie kariery, trenerzy rozwoju osobistego, pracownicy biur karier, urzędów pracy, liderzy klubów pracy, animatorzy młodzieżowi, edukatorzy.

Szczegóły organizacyjne:
Termin: 2 dni, 19-20 marca 2016
W godzinach 09.00-17.00
Miejsce: Warszawa

Cena: 500 zł (dla uczestników spotkań Klubu Doradcy Zawodowego oraz dla osób zapisujących się do dnia 10 marca – 450 zł)

Ważne: Szkolenie jest inspirowane metodą Spadochron, wprowadzeniem do metodologii – warsztat nie daje licencji, nie zastępuje kursu

TRENERKA:

Dobrosława Choryńska-Chudy
Dyplomowany doradca zawodowy oraz trener umiejętności trenerskich, licencjonowany trener programu doradztwa grupowego „Spadochron” dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód. Niezależny specjalista i konsultant merytoryczny w projektach z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, a także w procesach przekwalifikowania zawodowego i kształcenia zawodowego.
Główne obszary działań w zakresie doradztwa zawodowego: planowanie i kreowanie kariery, określanie własnych predyspozycji zawodowych, rozpoznawanie własnych zainteresowań w kontekście rozwoju zawodowego i edukacyjnego, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poruszanie się na rynku pracy jawnym i ukrytym, budowanie sieci kariery (networking), aktywizacja zawodowa, w tym osób niepełnosprawnych, reorientacja zawodowa, przygotowanie Indywidualnych Planów Działania, Edukacyjnych i Reorientacji Zawodowej.
Wieloletni pracownik działów rekrutacji i agencji doradztwa personalnego w obszarze m.in. planowania ścieżek rozwoju i tworzenia planów szkoleniowych, rekrutacji i selekcji oraz assessor w projektach Assessment i Development Centre (Centrum Oceny i Rozwoju).

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt:
kdz@klubdoradcyzawodowego.pl

Liczba miejsc ograniczona do 10 osób.

Serdecznie zapraszamy!

szkolenia doradcow zawodowych klub Warszawa

klub-doradcy-zawodowego-newsletter

 
 
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *