Pomoc dla doradcy zawodowego

Zapraszam Cię do sięgnięcia po 13 wartościowych publikacji, przygotowanych przez EURODORADCĘ. Sa one  w formacie PDF do ściągnięcia na Twój dysk i na pewno zwiększą Twoją pewność siebie w zawodzie doradcy zawodowego:

Przewodnik po zawodach
Zadaniem publikacji jest dostarczenie podstawowych informacji o zawodach, które można zdobyć kształcąc się w różnych typach ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
Pobierz „Przewodnik po zawodach – część 1” jako plik PDF
Pobierz „Przewodnik po zawodach – część 2” jako plik PDF
Pobierz „Przewodnik po zawodach – część 3” jako plik PDF
Pobierz „Przewodnik po zawodach – część 4” jako plik PDF
Pobierz „Przewodnik po zawodach – część 5” jako plik PDF
Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli
Publikacja ta adresowana jest do nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w kreowaniu kariery życiowej swoich uczniów. Rozdział I nakreśla teoretyczne podstawy poradnictwa kariery. W rozdziale II omówione są zagadnienia związane z poradnictwem kariery dla młodzieży w resorcie edukacji. W rozdziale III są przedstawione metody działania nauczyciela jako doradcy kariery zarówno w indywidualnym, jak i grupowym poradnictwie.
Pobierz „Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli” jako plik PDF

Celem publikacji „ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego” jest wsparcie doradców zawodowych w udzieleniu uczniom porad edukacyjno-zawodowych. W książce zostały omówione najczęściej występujące schorzenia i nieprawidłowości w stanie zdrowia, przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodów, wskazówki do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami i ich rodzicami. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.
Pobierz „ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego” jako plik PDF

Publikacja „ABC Doradcy Zawodowego. Rozmowa doradcza” stanowi połączenie zagadnień dotyczących: relacji doradcy z uczniem, charakterystyki klienta rozmowy doradczej w wieku szkolnym, etapów i wymogów formalnych rozmowy doradczej oraz warsztatu pracy i wiedzy przydatnej w rozmowie doradczej, jak również wniosków opracowanych na podstawie praktycznych doświadczeń doradców zawodowych pracujących w szkołach. Wnioski i informacje zostały zebrane podczas szkoleń dotyczących problematyki rozmowy doradczej prowadzonych w KOWEZiU w latach 2006 – 2009.
Pobierz „ABC Doradcy Zawodowego. Rozmowa doradcza” jako plik PDF

Publikacja zawiera materiały z seminarium „Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji”, które odbyło się 24 listopada 2010 r. Celem seminarium była wymiana wiedzy, opinii na temat jakości oraz przydatności metod i narzędzi stosowanych w polskim poradnictwie zawodowym.
Pobierz „Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji” jako plik PDF

Publikacja „Praca z klientem dorosłym” jest kolejnym tomem wydanym w ramach serii ABC doradcy zawodowego. Przeznaczona jest dla doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych,skupiających również osoby dorosłe. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.
Pobierz „Praca z klientem dorosłym” jako plik PDF

Zadaniem publikacji „Poradnictwo kariery przez całe życie” jest wzbogacenie warsztatu pracy osób zajmujących poradnictwem kariery o wskazówki i propozycje metodyczne do pracy z osobami w różnym wieku i na poszczególnych etapach rozwoju edukacyjno-zawodowego. Przedstawiony materiał ma na celu zainspirowanie doradcy do rozwoju warsztatu pracy, wzbogacenie kontaktu z klientem o nowe elementy, rozszerzenie zakresu prowadzonego poradnictwa i jeszcze lepsze dopasowanie go do specyfiki oraz potrzeb jednostki.Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.
Pobierz „Poradnictwo kariery przez całe życie ” jako plik PDF

Publikacja ABC poradnictwa zawodowego w szkole (seria ABC doradcy zawodowego) zawiera m.in. praktyczne wskazówki, jak zaprojektować szkolny plan doradztwa zawodowego, nawiązać współpracę z nauczycielami, prowadzić proces doradczy, prezentuje także zagadnienia dotyczące promocji usług doradczych w szkole.
Pobierz „ABC poradnictwa zawodowego w szkole” jako plik PDF

Studiuj za granicą to praktyczny informator dla doradców zawodowych oraz uczniów na temat możliwości kształcenia na poziomie uniwersyteckim w wybranych krajach EU. Książka zawiera m.in. informacje na temat zasad rekrutacji, stypendiów, kosztów życia, warunków pobytu.
Pobierz „Studiuj za granicą” jako plik PDF

Vocational guidance and multicultural challenges– practical guidelines for practitioners how to work with clients form other cultures.Jest to tłumaczenie książki Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe, wydanej w ramach projektu w 2006 roku
Pobierz „Vocational guidance and multicultural challenges” jako plik PDF

Książka Come and study in Poland opracowana przez zespół Euroguidance, jest adresowana do obywateli Unii Europejskiej chcących kształcić się w Polsce. Publikacja zawiera informacje o możliwościach kształcenia, w językach obcych, na uczelniach wyższych w kraju, jak również syntetyczny opis polskiego systemu edukacji oraz rozdział o Polsce.
Pobierz „Come and Study in Poland” jako plik PDF

Publikacja Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe zawiera informacje na temat wielokulturowości i pracy z osobami odmiennymi kulturowo w kontekście podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby specjalizujące się w pracy z osobami odmiennymi kulturowo oraz doradca zawodowy specjalizujący się w doradztwie międzykulturowym. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.
Pobierz „Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe”
jako plik PDF

Książka Etyczny Wymiar Poradnictwa Zawodowego omawia kwestie etyczne i pojmowanie wartości moralnych w poradnictwie zawodowym, a także podstawowe pojęcia etyczne i zagadnienia aksjologiczne związane z działalnością pomocową. Analizuje również podstawowe wartości moralne przypisane do profesji doradcy zawodowego.
Pobierz „Etyczny Wymiar Poradnictwa Zawodowego” jako plik PDF

klub-doradcy-zawodowego-newsletter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *